Verandering!

Hallo,
Lang (heel lang!) stond er op deze site: "De Vrouwe Mantel werkt al een tijdje aan "een nieuwe look"....". Wel, …, het is anders uitgedraaid.
Er is heel wat gebeurd, zoveel dat "de vrouwen" achter De Vrouwe Mantel besloten hebben deze vzw achter zich te laten, en iets nieuws te starten: "vroedvrouwenteam Geboortelied". Hetzelfde gedachtengoed, dezelfde overtuiging en werkwijze blijven doorleven in dit nieuwe team.

Er wordt gezocht naar een nieuwe "stek op het internet", inclusief een nieuwe webmaster.

Wat is er wel?

de onderdelen van het logo - en werking